Όροι και Προϋποθέσεις

1. Πνευματική Ιδιοκησία

1.1. Όλο το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα, εκτός απο αυτό που υπάρχει στις σελίδες καταχώρησης των διάφορων links, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, λογότυπο, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, βίντεο κλιπ, συλλογές δεδομένων , διάταξη σελίδων και το λογισμικό είναι ιδιοκτησία του bet-gate.gr, ή των συνεργατών μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι το υλικό αυτό προστατεύεται από την ισχύουσα Διεθνή νομοθεσία περι πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους.

1.2. Επιτρέπετε η εκτύπωση, η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου από την Ιστοσελίδα, μόνο για προσωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται ρητή γραπτή άδεια από το bet-gate.gr. Συγκεκριμένα συμφωνείτε ότι:
1.2.1. Δεν θα αντιγράψετε συστηματικά Περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου καταλόγου ή μιας βάσης δεδομένων, εκτός εάν δοθεί ρητή γραπτή άδεια από bet-gate.gr

2. Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων

2.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται στις ιστοσελίδες των καταχωρήσεων ανήκουν αποκλειστικά στις αναφερόμενες ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

2.2. Σε περίπτωση που ρητά αναφέρεται, συγκεκριμένο περιεχόμενο και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται σ ‘αυτό ανήκει σε άλλα μέρη.

3. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Το bet-gate.gr περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων τόσο των καταχωρήσεων συνδέσμων στις αντίστοιχες κατηγορίες τους όσο και άλλα links προς άλλες ιστοσελίδες. Εκτός αν δηλώνεται ρητά, αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχο του bet-gate.gr ή των συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και αποποιούμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή βλάβης ή προβλήματος προκύψει από τη χρήση τους. Το bet-gate.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει και ότι δεν συνδέεται με αυτά με κανένα άλλο τρόπο.

4. Καταχώρηση συνδέσμου στο bet-gate.gr

4.1. Η καταχώρηση ενός συνδέσμου στο bet-gate.gr θα πρέπει να διέπεται απο τους ακόλουθους κανόνες:

4.1.1. δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε χυδαία ή προσβλητική γλώσσα

4.1.2. η καταχώρησή σας απαγορεύεται να περιέχει περιεχόμενο που είναι παράνομο. Επίσης απαγορεύεται να περιέχει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, απειλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, σεξιστικό ή ρατσιστικό

4.1.3. η καταχώρησή σας δεν πρέπει να περιέχει περιεχόμενο που προωθεί ή υποκινεί τη βία

4.1.4. η καταχώρησή σας δεν πρέπει να αναφέρεται σε άλλες ιστοσελίδες και να κάνει ανάρμοστες συγκρίσεις με αυτές

4.1.5. οι καταχωρήσεις πρέπει να γίνονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του bet-gate.gr να αφαιρεί καταχωρήσεις που γίνονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, εκτός αν υπάρξει η έγκρισή μας

4.1.6. η καταχώρησή σας δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα κ.ά.

4.1.7. επιτρέπεται μόνο η καταχώρρηση συνδέσμων με περιεχόμενο: στοιχηματικό, καζίνο, ποκερ και αθλητικό. Γενικά επιτρέπεται η καταχώρηση ιστοσελίδων που το περιεχόμενό τους σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το στοίχημα, το καζίνο και το ποκερ

4.1.8. η καταχώρησή σας θα πρέπει να τοποθετείται στην κατάλληλη κατηγορία

4.1.9. Απαγορεύεται να υποδυθείτε άλλα άτομα ή επιχειρήσεις και να καταχωρείτε τις ιστοσελίδες που τους ανήκουν χωρίς την έγκρισή τους

4.1.10. δεν πρέπει να υποβάλλετε υλικό που μπορεί να περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή οδηγίες που μπορεί να βλάψει ή να διαταράξει άλλα προγράμματα, λογισμικό υπολογιστών ή δίκτυα επικοινωνίας

4.1.11. δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα μας για παράνομη αποστολή μαζικών emails, όπως «spam» ή «junk mail”

4.2. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το bet-gate.gr εξετάζει λεπτομερώς με ανθρώπινο δυναμικό (και όχι robots) την κάθε αίτηση καταχώρησης συνδέσμου ξεχωριστά και μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει, να επεξεργαστεί ή και να αφαιρέσει οποιοδήποτε καταχώρηση.

4.3. Για να υποβάλετε μια καταχώρηση συνδέσμου, είστε υποχρεωμένοι να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης-ιστοσελίδας σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

4.3.1. τα στοιχεία που υποβάλλετε είναι ακριβή και σωστά

4.3.2. θα διατηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα

4.4. Με την υποβολή μια καταχώρησης εγγυάστε ότι είστε ο συντάκτης τής εν λόγω καταχώρησης ή ότι έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα ή την έγκριση για να την υποβάλετε. Το bet-gate.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων από την εν λόγω καταχώρηση ή το περιεχόμενό της. Και επιπλέον αποδέχεστε οτι το bet-gate.gr μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενό της ώστε να είναι σε θέση να καταχωρηθεί με επιτυχία στους καταλόγους μας.

4.5. Το bet-gate.gr δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της καταχώρησή σας, ούτε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις καταχωρήσεις. Η χρήση και η εξάρτηση απο τις ιστοσελίδες που καταχωρείτε είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

4.6. Πρέπει να γνωρίζετε οτι το bet-gate.gr μπορεί να διατηρεί αντίγραφα όλων των στοιχείων, επικοινωνιών, περιεχομένων και καταχωρήσεων που αποστέλλονται ή υποβάλλονται στην ιστοσελίδα μας.

5. Λογαριασμοί και τέλη καταχώρησης

5.1. Μπορείτε να υποβάλετε μία αίτηση Καταχώρησης σε αυτή την ιστοσελίδα, είτε με τη δημιουργία ενός λογαριασμού που θα περιέχει ορισμένα προσωπικά στοιχεία, είτε όχι. Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη για την υποβολή μιας καταχώρησης συνδέσμου.

5.1.1 Με τη δημιουργία λογαριασμού δηλώνετε και εγγυάστε ότι: όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι ακριβείς και ειλικρινείς και οτι θα διατηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα.

5.2. Κοινή χρήση των λογαριασμών δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια από το bet-gate.gr. Θα πρέπει να κρατήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας εμπιστευτικά και δεν θα πρέπει να αποκαλύψετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα

5.3. Εκτός απο τις δωρεάν καταχωρήσεις υπάρχουν και οι διακεκριμένες καταχωρήσεις για τις οποίες θα πρέπει να καταβάλεται κάποιο χρηματικό αντίτιμο, μετά την έγκρισή τους απο το bet-gate.gr και πρίν να δημοσιευθούν στον κατάλογό μας. Οι αναλυτικές χρεώσεις υπάρχουν εδώ

5.4. Η πρώτη πληρωμή σας θα είναι στην τιμή που διαφημίζεται στην ιστοσελίδα μας. Το bet-gate.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές καταχώρησης ανα πάσα στιγμή και οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την καταχώρησή σας για το υπόλοιπο της περιόδου καταχώρησης που έχετε πληρώσει.

Σε περίπτωση που η διακεκριμένη καταχώρησή σας δεν ανήκει στο Απεριόριστο πακέτο καταχώρησης και μετά την λήξη της επιθυμείτε να την ανανεώσετε, τότε η χρέωση θα γίνει με τις καινούριες ανανεωμένες τιμές που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας την παρούσα στιγμή εκτός και αν μετά απο επικοινωνία σας μαζί μας συμφωνηθεί κάποια άλλη τιμή.

5.5. Οι πολλαπλές καταχωρήσεις επιτρέπονται για κάθε λογαριασμό. Κάθε νέα καταχώρηση θα επιβαρύνεται με το πάγιο κόστος καταχώρησης. Πιθανή έκπτωση για πολλαπλές καταχωρήσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από επικοινωνία με το bet-gate.gr.

5.6. Εάν τερματίσετε μια καταχώρησή σας, θα αφαιρεθεί αμέσως απο τον κατάλογό μας και δεν θα σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό που έχετε πληρώσει για την καταχώρηση ούτε τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει για την λήξη της καταχώρησής σας.

5.7. Οι καταχωρήσεις που υποβάλλονται, πρώτα επιθεωρούνται απο το αρμόδιο τμήμα του bet-gate.gr και στην συνέχεια πρέπει να πληρωθεί το ανάλογο αντίτιμο προτού να δημοσιευθούν. Έτσι δεν χρεώνεστε για καταχωρήσεις που υποβάλετε και απορρίπτονται απο το bet-gate.gr σύμφωνα με τον όρο 4.2.

6. Αποποίηση ευθυνών

6.1. Το bet-gate.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, ότι θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ότι θα είναι κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ότι δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ότι θα να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα, ή ότι θα είναι ασφαλής.

6.2. Το bet-gate.gr δεν έχει ούτε τον έλεγχο ούτε συμμετοχή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή επιχείρηση είναι καταχωρημένη στους καταλόγους του και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες λαμβάνονται, ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται, από τις εν λόγω καταχωρημένες ιστοσελίδες.

6.3. Ενώ κάθε εύλογη προσπάθεια έχει γίνει για να διασφαλιστεί ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα θα είναι ακριβείς και ενημερωμένες, το bet-gate.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για οποιαδήποτε αποτελέσματα από τη χρήση των υπηρεσιών μας.

6.4. Κανένα μέρος της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να αποτελέσει συμβουλή και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να επικαλείται όταν πέρνετε οποιεσδήποτε αποφάσεις ή σκοπεύετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια οποιουδήποτε είδους.

6.5. Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιγραφές των υπηρεσιών που διατίθενται από το bet-gate.gr αντιστοιχούν στις πραγματικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες, το bet-gate.gr δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις από αυτές τις περιγραφές.

6.6. Αν και το bet-gate.gr χρησιμοποιεί εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλής και χωρίς λάθη, ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα, όλοι οι χρήστες καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη για τη ασφάλεια των προσωπικών τους στοιχείων και των υπολογιστών τους.

7. Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και τροποποιήσεις

7.1. Η υπηρεσία της ιστοσελίδας μας παρέχεται “ως έχει”. Εμείς δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η υπηρεσία θα είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα ή και αστοχίες. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό δεν παρέχουμε καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, της ακρίβειας των πληροφοριών, της συμβατότητας και ικανοποιητικής ποιότητας.

7.2. Το bet-gate.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας μας που απορρέουν από εξωτερικές αιτίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά: βλάβη του εξοπλισμού του Internet Service Provider, βλάβη του εξοπλισμού υποδοχής, βλάβης του δικτύου επικοινωνιών, διακοπή ρεύματος, φυσικά φαινόμενα, πράξεις πολέμου ή νομικούς περιορισμούς και λογοκρισία.

7.3. Το bet-gate.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε μέρος (ή το σύνολο) της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά: τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τροποποιημένη έκδοση της ιστοσελίδας, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

8. Περιορισμός της ευθύνης

8.1. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, το bet-gate.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία, προβλέψιμες ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσες, επακόλουθες, ειδικές ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ ‘αυτό. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, με δική τους ευθύνη.

8.2. Αν και κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να εξασφαλιστεί ότι αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις τηρούν αυστηρά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή αλλιώς μη εκτελεστός, ο όρος αυτός θα αποκοπεί από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων.

9. Προηγούμενοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης αυτών, οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα υπερισχύουν, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

10. Δικαιώματα Τρίτων

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα παρέχει δικαιώματα σε κάποιο τρίτο μέρος. Η συμφωνία που δημιουργείται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι ανάμεσα σε εσάς και το bet-gate.gr.

11. Επικοινωνία

Το bet-gate.gr μπορεί κατα διαστήματα να σας στέλνει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ στη λέξη “Διαγραφή” σε κάθε email που θα λάβετε από εμάς.

Το bet-gate.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές των όρων θα δημσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Κάντε την αίτηση καταχώρησης μόνο αν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις που είναι απαραίτητοι για την σωστή λειτουργία του καταλόγου μας.